Financieringsmemorandum

Het memorandum moet voldoende informatie bevatten voor een participant of financier om een goede analyse te kunnen maken van de onderneming en om de wenselijkheid van een participatie te beoordelen. Het memorandum omvat o.a. de ondernemingsactiviteiten en de markt waarin de onderneming opereert, de juridische structuur en eigendomsverhoudingen, de toekomststrategie, de genormaliseerde financiële situatie, resultaat- en liquiditeitsprognoses, de waardebepaling en de financieringsbehoefte.

Op basis van een gedegen financiële rapportage en waardebepaling stellen wij graag een professioneel financieringsmemorandum voor u op. Ons financieringsmemorandum omvat tevens een toetsing aan de richtlijnen en criteria die vermogensverschaffers in hun ratingmodellen hanteren.

Zo bent u volledig voorbereid om de gewenste participant en/of financier aan te trekken.