Waardebepalingen

De uiteindelijke waardebepaling van uw onderneming vormt een belangrijk punt in de onderhandelingsfase bij het aantrekken van vermogen. Immers, op basis van de waardebepaling bepaalt u de prijs van het belang dat u aan de participant of investeerder gunt. Een goede waardebepaling geeft u inzicht in de factoren die de waarde van uw onderneming het meest beïnvloeden. Voor elke onderneming is dit een uniek proces. Wij helpen u graag bij dit proces!

DB-Finance verschaft u inzicht in de waarde van uw onderneming aan de hand van verschillende waarderingsmethodes, met toelichting op de gekozen uitgangspunten en de invloed van verschillende variabelen. Tevens adviseren wij u bij de vertaling van de waarde naar een mogelijke prijs!