Bedrijf verkopen

Bedrijf verkopen

Is uw bedrijf verkoopklaar? Wat is de waarde van uw bedrijf? Waar vindt u de geschikte koper? Dit zijn slechts enkele vragen in de voorbereidingsfase van een verkoopproces. Een zorgvuldige en professionele benadering van dit proces is cruciaal voor een succesvolle deal! 

Als adviseur treden wij op als dealmaker en regisseur van het overdrachtsproces. Wij begeleiden u van begin tot eind bij alle te nemen stappen door alle fasen heen: 

In deze fase wordt een goed beeld van de onderneming verkregen in fiscale, juridische en financiële zin en vooral van uw wensen als ondernemer. Nu kan de doelgroep gedefinieerd en benaderd worden.

 • Oriëntatie
 • Verkoopklaar maken 
 • Waardebepaling uitvoeren
 • verkoopmemorandum opstellen
 • Kopers in kaart brengen

In deze fase wordt in contact getreden met geselecteerde kandidaat kopers. Deze kandidaten worden benaderd met een kort en anoniem profiel van de onderneming om interesse op te wekken.

 • Kopers selecteren en benaderen
 • Informatie uitwisselen
 • Onderhandelen
 • Intentieovereenkomst opstellen

De potentiële koper wil zekerheid dat de aangeboden bedrijfsinformatie correct en volledig is. In deze fase worden veelal ook andere specialisten ingeschakeld, zoals fiscalisten en juristen. De afronding kan nog afspraken omvatten die eventueel blijven lopen na de feitelijke overdracht bij de notaris.

 • Due Diligence onderzoek
 • Verkoopovereenkomst opstellen
 • Financieringsaanvraag
 • Feitelijke overdracht 
 • Afronding