Bedrijfsfinancieringen

Om uw ondernemingsplannen te realiseren is een financiering vaak onmisbaar. Wij bedenken graag de juiste financieringsconstructie om uw gewenste doel te bereiken. Immers, iedere situatie vraagt om een andere financieringsvorm, zoals:

wilt u een ander bedrijf overnemen of speelt er een bedrijfsopvolging binnen de familie? Een overnametraject is een complex traject waarbij de juiste financieringsconstructie doorslaggevend kan zijn voor beide partijen.

Voor bijv. investeringen in onroerend goed of machineparken. Een optimale financiering van uw vaste activa biedt u de gelegenheid en rust om uw groeistrategie te realiseren.

Om uw vlottende activa te beheersen. Een toereikende rekening courant-faciliteit is een vereiste om dagelijks uw operationele zaken goed te kunnen managen, oftewel te kunnen ondernemen.

Om uw vorderingen voor te financieren en financiële ruimte vrij te houden. Dit is een geschikt instrument als u bijv. debiteuren heeft met lange betaaltermijnen. 

Indien u de bedrijfsmiddelen separaat wenst te financieren. Hierdoor kunt u uw werkkapitaal vrijhouden om te ondernemen.

Indien de vermogenspositie van uw onderneming versterkt dient te worden. Dit kan in sommige gevallen nodig zijn om bijv. een gewenste financiering bij een bank haalbaar te maken.