Financiële Rapportages

Om zicht te krijgen op uw financieringsbehoefte dient u inzicht te hebben in uw huidige en toekomstige financiële situatie. Dit is de eerste doch belangrijkste stap naar de waardebepaling van uw onderneming en het aantrekken van vermogen. DB-Finance heeft de expertise en de beschikking over de meest geavanceerde financiële modellen en software om heldere financiële rapportages af te leveren.

Onze financiële rapportages bieden u:

Vaak denkt de ondernemer naar aanleiding van de omzet- en winstontwikkeling goed zicht te hebben op de rendementsontwikkeling van de onderneming. Vermogensverschaffers kijken echter ook naar andere criteria, zoals de rendementseisen en gestelde ratio’s van kapitaalverschaffers, de groei van het eigen vermogen t.o.v. de ontwikkeling van het balanstotaal, de bestaande financieringsstructuur, de ontwikkeling van de vrije kasstromen in relatie met de groei van het werkkapitaal en meer.

Aan de hand van uw groeistrategie (bijv. investeringsplannen, kostenbesparingen, vermogensmutaties) worden de effecten hiervan in verschillende resultaat- en liquiditeitsprognoses vervaardigd en kunnen verschillende scenario’s worden opgesteld en tegen elkaar worden afgewogen.

Aan de hand van uw ondernemingsstrategie kunnen wij meerjarenbegrotingen (resultaat- en liquiditeitsbegrotingen) opstellen voor de toekomst waarna u een vergelijking kunt maken met de gerealiseerde maandcijfers. Waar nodig kunt u bijsturen en gefundeerde beslissingen nemen.

Zo creëert u extra waarde voor uw onderneming en wordt u des te meer aantrekkelijk voor participanten en financiers!