Bedrijfswaarderingen

Advies Bedrijfswaarderingen

Het doel van iedere bedrijfswaardering is het bepalen van de economische waarde, zijnde de toekomstige verdiencapaciteit uitgedrukt in de verwachte geldstromen.

En toch is elke waardering per definitie subjectief en verschillend voor de betrokken partijen. Tijdens het onderhandelen wordt vervolgens vaak een prijs bereikt die weer afwijkt van wat de partijen de onderneming waard vinden.

Uiteraard houden wij bij onze waarderingen rekening met de verschillende omstandigheden en wegen alle factoren mee, behorende bij de verschillende transactie-doeleinden:

Als u een bedrijf koopt wilt u weten welke prognoses reëel zijn, welke kasstromen kunnen worden gerealiseerd als u de nieuwe eigenaar bent en wat de waarde is bij verschillende scenario’s. Onze waarderingsmethodieken maken dit inzichtelijk op basis van een uitgebreide ondernemings-, branche- en financiële analyse. Zo bepaalt u wat u een reële prijs vindt en wanneer de transactie een goede deal genoemd mag worden.

Om welke redenen verkoopt uw de onderneming? Welke prognoses zijn haalbaar en zijn er synergie voordelen voor de kopende partij? Kunt u de waarde verhogen door de onderneming verkoopklaar te maken? Met een goede waardering komt u niet tot verrassingen te staan en heeft u een goede positie bij de onderhandelingen over de prijs!

Bij een MBO heeft het management een dubbele pet op (als Bestuurder en Koper). Zowel de verkoper als het management zullen kritisch zijn t.o.v. de prognoses van de andere partij. Een onafhankelijke analyse van de prognoses en de vertaalslag naar de waardering is dan vaak het startpunt voor de verdere transactie-onderhandelingen.

Als externe manager heeft u de kans om ondernemer te worden met een bestaand bedrijf. Heeft u voldoende inzicht in de waarde van de onderneming en haar waardestuwers om uw meerwaarde te bepalen en tot een juiste prijs te komen? Naast een waardering op basis van prognoses, analyseren wij ook recente transacties in dezelfde sector. Zo kunt u met vertrouwen tot een voor u juiste bieding komen.

Bij een fusie draait het uiteraard om een relatieve waardering. Welke partij krijgt hoeveel procent van de aandelen na de fusie? Bij een fusie is het cruciaal dat de waarderingen van de fusiebedrijven met elkaar vergelijkbaar zijn. Niet alleen moet dezelfde waarderingsmethodiek toegepast worden, ook moeten de financiële cijfers en de prognoses met elkaar te vergelijken zijn. Dat vergt een extra slag in de waarderingsanalyse. Zo maken wij voor u duidelijk waar de belangrijkste verschillen in ‘waarde-stuwers’ zitten tussen beide ondernemingen.